Valmennus

Tervetuloa valmennukseen!

Teen valmennuksia sekä vasta-alkajille, harrastajille että kilpaurheilijoille. Ole rohkeasti yhteydessä, laadin kaikki valmennusratkaisut yksilöllisesti jokaiselle valmennettavalle.

Valmennuksia on mahdollista rakentaa yksilö-, pari- tai ryhmävalmennukseen. 


"Valmentautuminen ei ole orjallista työtä vaan säännöllistä elämänrytmiä." Sari Saarelainen

Valmennusfilosofiani voi kiteyttää seuraaviin pääkohtiin:

Hyvät tyypit

Harjoittelun tulee olla hauskaa, tai ainakin mukavaa tai vähintään miellyttävää ja vapaaehtoista tekemistä. Kilpaileminen on vain murto-osa koko hommasta, joten harjoittelun riemu tulee olla lähtökohta.

Valmentajana pyrin olemaan se hyvä tyyppi, joka on helposti lähestyttävä asiassa kuin asiassa. Treenit kulkevat ilon kautta. Valmentajan työ on antaa valmennusta fyysisen kunnon ja lajin kehittämiseen urheilijalle, mutta ennen kaikkea valmentaja tekee hyviä tyyppejä pärjäämään arkielämän haasteissa ja toimimaan tehokkaampina yksilöinä ja tiimipelaajina työelämässä sekä opiskelijamaailmassa.

Kuitenkin, haastan valmennettavat tekemään säännöllisesti heille epämiellyttäviä asioita. Tällä haasteella päästään pois ns. mukavuusalueilta ja valmistaudutaan yllättäviinkin tilanteisiin (esim kilpailuissa) ja päästään käsittelemään oman tekemisen tai tekemättömyyden vaikutuksia oman itsensä ulkopuolelta.

Mittaristo

Motivaatio näkyy urheilijassa haluna treenata. Jotta motivaatiota voidaan pitää yllä, tarvitaan mittaristo jolla kehitystä seurataan, suunnitelma mitä, miten ja miksi harjoituksia tehdään. Itse menestyksen käsite on laajempi kokonaisuus. Keskityn valmentajana antamaan opit mittaamaan menestyksen muilla tavoin kuin tuloksin, tavoitteena urheilijan tuloshakuisuudesta pois pääseminen.

Verkostoituminen

Sekä valmentajan että urheilijan on hyvä verkostoitua. Valmentaja ei voi osata eikä tietää kaikkea ja kollegoiden konsultoiminen on välillä suotavaa ja tervettä. Urheilijan oman uran kannalta vahva verkostoituminen on hyvästä myös senkin takia, että pystytään peilaamaan omaa tekemistä muiden tekemiseen ja myös vahvistaa motivaatiota "oikeasta suunnasta". Monialaiseen verkostoon kuuluu niin buustajia kuin jarruttajiakin, epäiljöitä sekä inspiroijia.

Laaja-alainen osaaminen ja oppiminen

Lajiharjoitukset ovat tärkeitä ja hyvä lajitietämys on kultaa. On kuitenkin hyvä osata käyttää eri lajien harjoitusvälineistöä omassa lajissa ja ymmärtää harjoittelua laaja-alaisesti. Laaja-alaiseen osaamiseen kuuluu myös kyky ymmärtää muun elämän ja arjen vaikutus harjoitteluun ja päin vastoin. Monensuuntainen oppiminen valmentajan ja valmennettavan välillä vie yhteistä projektia eteenpän.

Korkea taso, high quality

Tunnollisuus tuo tulosta. Valmentautuminen ei ole orjallista työtä vaan säännöllistä elämänrytmiä. Yksittäisen harjoituksen pois jättäminen ei riko kokonaisuutta vaan kokonaisuus itsessään ratkaisee. Kuitenkin, jokainen harjoitus pyritään tekemään niin täydellisesti kuin se jokaisen harjoittelijan kohdalla on mahdollista. Valmentajana edellytän valmennettavalta täyttä panosta ja pyrkimystä kokonaiseen suoritukseen. Valmentaja tuo lajin huippuosaamisen, välineistön ja metodit ruohonjuuritasolle, jossa ylläpidetään tasokohtaisesti harjoittelun korkeaa laatua.


Arvopohja

Valmennuksen arvopohja

Arvopohjana valmennuksellani on

  • 1. Ilo tekemisessä ja sitä kautta onnistumisen riemu
  • 2. Kunnioitus. Molemminpuolinen kunnioitus. Valmentajana kunnioitan urheilijan näkemyksiä, mielipiteitä ja myös ympäröivää muuta elämää.
  • 3. Vapaus valita. Harjoittelun pitää olla monipuolista. Urheilijalla täytyy olla vapaus valita päivärytmi.
  • 4. Laatu. Laadukas ja ammattitaitoinen valmennus tuo varmuutta tekemiseen. Lajin huipun keskiössä työskentelevä valmentaja osaa antaa tuoreimmat tiedot jokaisen valmennettavan käyttöön.